Minnesgåvor

Ofta refererar anhöriga till olika välgörande ändamål, exempelvis i dödsannonsen.
Det kan röra sig om Rädda Barnen, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden med flera.
Genom att skänka pengar till en minnesfond hedrar du den bortgångne och de anhöriga.
Du kan endera ringa eller besöka något av våra kontor för hjälp att ordna en minnesgåva,  ringa fondens telefonnummer eller besöka fondens hemsida.

För exempel på olika fonder kan ni besöka www.insamlingskoll.se där finns alla fonder som har godkända 90-konton.