Våra produkter och tjänster

Vi på Bergslagens Begravningsbyrå erhåller självklart ett fullt sortiment av de produkter som har samband med ett dödsfall, såsom kistor, urnor och gravvårdar. Även juridiska tjänster i samband med arvsskiften och bouppteckning hjälper vi naturligtvis till med.

Vi vet att de tjänster vi erbjuder är av personlig natur och du är alltid välkommen in till oss på byrån för ett personligt besök, där vi kan hjälpa till och besvara frågor i lugn och ro. Kontakta oss för prisuppgifter och andra frågor.

Lokala traditioner

Av naturliga skäl så skiljer sig traditionerna åt mellan olika orter och regioner i Sverige på samma sätt som de självklart skiljer sig mellan olika platser i världen. Vi på Bergslagens Begravningsbyrå har naturligtvis stor erfarenhet av de lokala sedvänjorna och tar hänsyn till dessa i våra uppdrag