Vad händer nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du kan ta hand om. Frågorna hopar sig och svaren vet man inte alltid var man skall hämta. Många känner en trygghet i att lämna ifrån sig ansvaret för begravningen till en begravningsbyrå och det är klokt att redan i ett tidigt skede ta en första kontakt med oss på begravningsbyrån så vi får kännedom om dödsfallet.

Vi bokar sedan in en dag för att planera ceremonin. Finns det barn i familjen får de gärna följa med till mötet och vi rekommenderar även att de närvarar vid begravningen. Från och med den 1 maj 2012 skall, enligt svensk lag, gravsättning eller kremation äga rum inom en månad från dödsdagen. Vanligast är att begravning äger rum inom 2 till 3 veckor efter dödsfallet.

Läs skriften ”Hur gör jag nu”

I skriften ”Hur gör jag nu” tar vi upp vanliga frågeställningar och besvarar dem. Skriften finns att beställas kostnadsfritt från SBF eller läs den i PDF-format.